Fizik nedir:

Fizik, enerji, madde, zaman ve uzayın dört temel özelliğini ve bunların birbirleriyle nasıl etkileştiğini ve birbirlerini nasıl etkilediğini dikkate alarak evrenin nasıl çalıştığını inceleyen kesin bir bilimdir .

Bu bilgiden, maddenin uzayda nasıl hareket ettiğini, kuvvetini, enerjisini ve hızını, bizi nasıl etkilediğini incelemek ve açıklamak mümkündür ve nasıl olarak kullanılabilir.

Bu nedenle fizik, teori (yasaların açıklaması) ve uygulama (deney) ile karakterize edilen, hipotezlerin doğrulanmasına, bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına ve birçok bilimsel soruya cevap verilmesine izin veren bir bilimdir.

Ayrıca fizik, kimya, biyoloji, matematik, tıp, jeoloji, coğrafya, mühendislik gibi diğer alanlarla ilişkili olabilecek farklı dalları olan bir bilimdir.

Tarihteki başlıca fizikçiler arasında, diğerleri arasında Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Lev Landau’dan bahsedebiliriz.

Öte yandan, fiziksel veya fiziksel, bir sıfat olarak, göreceli veya fiziksel veya bir vücudun yapısı ve doğası ile ilgili anlamına gelir. Aynı şekilde, maddi veya somut gerçeklikle ilgili anlamına gelir.

SEE ALSO  10.Sınıf Fizik-1.Fas.-1.Blm.-Kazanım 3 | 10 sınıf fizik kazanım testleri cevap anahtarı ile ilgili yeni güncellenen bilgilerin özeti

Adı Latince Physica’dan geldiği için ‘doğal’ veya ‘doğal’ olarak tercüme edilebilir ve Yunanca φυσικά τὰ’nin doğusundadır.

Fiziğin Önemi

Fizik çalışması , evrenin nasıl çalıştığını ve bizi çevreleyen şeylerin çoğunu anlamak için esastır , bu nedenle birçok farklı bilimsel araştırma alanını kapsar.

Fizik sayesinde, yaşam kalitesini iyileştirmek için teknolojik yeniliklerin büyük bir kısmı geliştirilmiştir. Örneğin, mühendislik ve çeşitli disiplinler, diğerlerinin yanı sıra otomotiv, tıp, çevre, nükleer, telekomünikasyon alanlarında fizik bilgilerini uygular.

Bu sayede bilimsel bilgiden, doğal kaynaklardan ve bunların uygulamalarından her gün daha iyi yararlanabilirsiniz. Çevremizdeki her şeyin çok sayıda şüphesini ve problemini çözmeye yardımcı olan bir bilimdir.

 

Klasik Fizik

Klasik fizik, madde, enerji, mekanik, optik, akustik ve hareket ile ilgili tüm temel bilgileri ve teorileri kapsar.

SEE ALSO  9. Sınıf Fizik MEB Kazanım Testi 16 | Isı ve Sıcaklık 2 | Genleşme | EBA | PDF | TYT Fizik | ödsgm 9 sınıf fizik hakkında genel bilgiler doğru

Newton yasaları klasik fiziğin bir parçasıydı ve 1900’den bir süre sonra modern fiziğin çok daha karmaşık çalışmalarla ortaya çıktığı kuantum mekaniği çalışmasının geliştirilmesinden önceydi.

Modern Fizik

Modern fizik, özellikle kuantum teorisi ve göreliliğe dayanan, 20. yüzyıla kadar uzanan fizikle ilgili bir bilgi koleksiyonudur.

Çalışma konuları, atomik ve atom altı seviyelerde yapı, özellikler, bileşim ve reaksiyonlar ve ışık hızında veya yakınında üretilen olaylardır.

Modern fizik, klasik fizikle ilgili fiziksel fenomenler hakkında bilginin ilerlemesini ve derinleşmesini önerir.

Kuantum fiziği

Kuantum fiziği, fiziksel bir sistemin özelliklerini tanımlamak ve tahmin etmek için kuantum teorisine dayalı fiziksel olayları inceleyen bir fizik dalıdır.

Aynı zamanda kuantum mekaniği olarak da bilinir, ancak maddenin ve özelliklerinin atom altı düzeyde incelenmesine odaklanan bir kuantum fiziği alanı olarak da düşünülebilir.

SEE ALSO  Fizik dersi 10.sınıf ders kitabı sayfa 64/soru 22 | En eksiksiz 10 fizik ders kitabı hakkında tüm bilgiler

Kuantum kavramı, en basit haliyle, maddenin yayabileceği veya emebileceği az miktarda enerji olan ‘kuantum’ terimini ifade eder. Bu alandaki bazı önemli yazarlar Max Planck ve Werner Heisenberg’dir.

Nükleer Fizik

Nükleer fizik, atom çekirdeklerini, yapılarını, özelliklerini ve bileşenleri arasındaki etkileşimleri inceleyen bir fizik dalıdır. Nükleer fizikteki araştırma konuları, bir atomun çekirdeğini oluşturan proton ve nötronlar ile fisyon, füzyon, çarpışma ve bozunma gibi olaylara odaklanır.

Daha fazla gör:

  • Nükleer fisyon Nükleer enerji

Fiziksel dal

Fizik, geniş bir uygulama ve araştırma alanına sahiptir, bu yüzden birkaç dalı vardır, bunlardan bahsedebiliriz:

  • Akustik: Sesin kaynağı ve yayılımını inceleyen bilim dalı. Optik: ışığın incelenmesi, özellikleri, fenomenleri ve yayılımı. Klasik mekanik: cisimlerin hareketinin ve içlerinde etkileşen kuvvetlerin incelenmesi. Kuantum mekaniği: Maddenin atomik ve atom altı parçacıklarının ve bunların ilişkilerinin incelenmesi. Termodinamik: Isı ve sıcaklıkla ilgili her şeyin incelenmesi. Elektromanyetizma: elektrik ve manyetizma fenomenlerinin incelenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.